fbpx

Mbo-certificaat optiek maakt leven lang ontwikkelen mogelijk: “Dit smaakt naar meer”

De optiekbranche biedt veel mogelijkheden voor zij-instromers. Dat bleek uit een verkenning naar kansrijke beroepen in gezondheidstechnisch vakmanschap. Reden voor SBB, om samen met branchevereniging NUVO en het onderwijs het mbo-certificaat ‘Assortimentsbeheer optiek en assisteren bij refractie’ te ontwikkelen. Alle partijen, inclusief de mbo-studenten, spreken van een succes.

Volgens Vivian Vijn, beleidsadviseur bij SBB, is er volop werk in de optiekbranche op alle niveaus. Het gaat daarbij om beroepen als (allround) verkoopmedewerker optiek en opticien. “Ondanks de werkgelegenheid maken weinig jonge mbo-studenten de keuze om de optiek in te gaan. Vooral volwassen werkenden en werkzoekenden kiezen voor een baan in de optiek.” Om die zijinstromers op te leiden, is een mbo-certificaat een welkome aanvulling in het onderwijsaanbod. Een combinatie van werken en leren in de praktijk waarbij de deelnemers in korte tijd worden klaargestoomd voor een toekomst in de branche.

SBB verbindt partijen

Binnen het marktsegment Gezondheidstechnisch vakmanschap zijn partners uit onderwijs en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Zij adviseren de sector over belangrijke ontwikkelingen. Toen duidelijk werd dat een mbo-certificaat nieuwe instroom in de optiekberoepen kan genereren, heeft Vivian de rol van aanjager op zich genomen. “De branchevereniging van de optiek, NUVO, en verschillende onderwijsinstellingen, zoals Zadkine, waren al aangesloten. Voor iedereen was dit nieuw, we zagen het allemaal als uitdaging”, vertelt Vivian.

Samenwerking met scholen en branche

Naast Deltion, DHTA en Summa, heeft Zadkine een bijdrage geleverd aan dit traject. Opleidingsmanager Hans Jaap Abma kijkt tevreden terug op de samenwerking: “Voor mij, als nieuwkomer in deze sector, was dit een mooi initiatief om lijntjes te leggen met andere scholen, SBB en de NUVO. Zonder SBB als aanjager van het proces was het niet gelukt om zoveel deelnemers te helpen aan een mbo-certificaat. Bij Zadkine krijgen zeven deelnemers het mbo-certificaat uitgereikt, dat is een mooi resultaat. Met de baangarantie die dankzij de NUVO is afgegeven zijn onze deelnemers nu voorzien van een baan in de optiek.”

Bas de Nes, directeur van de NUVO zegt: “Als branchevereniging zijn wij medeverantwoordelijk voor de instroom van personeel in de optiekbedrijven. Het mbo-certificaat heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de toegang tot het optiekbedrijf laagdrempeliger te maken. We verwachten de komende jaren dan ook meer nieuwe instromers. De recente samenwerking met SBB en het onderwijs heeft het mbo-certificaat nu al succesvol gemaakt en dat belooft wat voor de toekomst.”

Kansrijk beroep

Vivian legt een verband met leven lang ontwikkelen en het Actieplan stages en leerbanen van SBB. “Bovendien staat het beroep opticien op de Inspiratiekaart voor kansrijke beroepen”, vult ze aan. “Echter ontbrak een mbo-certificaat om het voor om- en bijscholers makkelijker te maken om de overstap naar de optiek te maken.” Nadat de minister het mbo-certificaat goedkeurde vonden de voorlichtingsbijeenkomsten plaats. De matching met de deelnemers verliep via de branchevereniging.

“Samen met UWV en gemeenten, naast SBB ook partners in de 35 regionale mobiliteitsteams, zijn potentiële deelnemers benaderd die vervolgens werden gekoppeld aan de werkgevers. Op de voorlichtingsbijeenkomsten op de vier scholen waren tweehonderd geïnteresseerden,” vertelt Vivian trots.


Lees het gehele artikel: https://www.s-bb.nl/nieuws/mbo-certificaat-optiek-maakt-leven-lang-ontwikkelen-mogelijk-dit-smaakt-naar-meer/

Optiekbedrijven gezocht

Een belangrijk onderdeel van dit hele plan is natuurlijk: optiekbedrijven! Want de deelnemers hebben werkplekken nodig om hun stage te lopen. Aan jullie als werkgever de vraag om deze plek te bieden. Het gaat om een stageperiode van drie maanden. Van beide kanten kan dan beoordeeld worden of het bevalt. Ben je enthousiast over de kandidaat, en is de kandidaat ook helemaal enthousiast geworden over het vak na de periode in jouw mooie winkel? Dan kan hij/zij tijdens de BBL-opleiding bij jou in dienst blijven. Win-win!

Het streven was om de eerste groep in november 2021 te laten starten, zodat zij konden instromen in de BBL-opleiding Opticien in februari 2022. Dus heb je plek voor een stagiair? Meld je dan snel aan via info@nuvo.nl of bel naar 088-077 11 00. Ook voor meer informatie kun je bij de NUVO terecht.


Lees meer over dit onderwerp op: https://www.nuvo.nl/kwaliteit/onderwijs/deelcertificaat-mbo-optiek/